Modelarstvo
EON 400
EON 400 Fun
PIPER J-3 CUB - PARKFLYER
Telstar 400
Telstar HLG
Tucano 400/480
ZIP leteče krilo

TELSTAR RALLY 2003 V KATEGORIJI F5J 400 -

O tekmovanju

Lokacija tekmovanjazemljevid

Kraj in čas tekmovanja: Tekmovanje se bo odvijalo v soboto, 13. septembra 2002, v Kamniku (Mengeško polje) s začetkom ob 9.00 uri. Tekmovalce prosimo, če pridejo vsaj pol ure pred pričetkom tekmovanja. Štarti posameznih turnusov so predvideni ob 9.30, 10.30 in 11.30 uri

Prijave: Modelarski klub Kamnik, Medvedova 12, 1241 Kamnik ali na modelar@panoptikum.si.

Za tekmovanje ni potrebna licenca.

Tekmovalec mora navesti ime in priimek, naslov, klub (če je član) in pa številko kanala ki ga bo uporabljal na tekmovanju ter rezervni kanal. Zaradi boljšega obveščanja, lahko navedete tudi svoj elektronski naslov.

Štartnina: Štartnina 3000 SIT se plača pred tekmovanjem, če se je tekmovalec prijavil pisno najmanj en dan pred tekmovanjem. Prijava na sam dan tekmovanja je 5000 SIT. Vsak tekmovalec bo dobil majico s štartno številko in malico.

Pritožbe: Pritožbe v pisni obliki sprejemamo do konca tekmovanja. Kavcija 5000 SIT se v primeru pozitivne rešitve vrne. Pritožbe rešuje vodstvo tekmovanja.

ZAVAROVANJE: Tekmovanje ni zavarovano proti tretji osebi, zato nastalo škodo krije povzročitelj le-te.

KATEGORIJE: F5J 400: dovoljena je uporaba navadnega 400 motorja (napetost ni predpisana) in pa največ 8 celic, dovoljeni čas delovanja motorja od začetka turnusa je 60s. Tekmovalci imajo lahko kateri koli model, ki ustreza pravilom in ne samo Telstara.

SPLOŠNA PRAVILA TEKMOVANJA ZA VSE KATEGORIJE:

 • RC modeli so poljubne konstrukcije, ki za pogon uporabljajo en elektromotor z ali brez reduktorja, celice so lahko NiCd ali NiMh.
 • Tekmovalec ima lahko največ tri modele. Med tekmovanjem mu lahko pomagata dva pomočnika.
 • Tekmovanje bo imelo tri turnuse in dva FLY OFF-a v katerega se uvrsti 10 najboljših, če bo dovolj tekmovalcev.
 • Tekmovanje bo veljavno, če se bodo prijavili najmanj štirje tekmovalci.
 • V vsakem turnusu bo imel tekmovalec v svoji skupini na voljo 10 minut (600 s). Šteje se let z in brez vklopljenega motorja. Vsaka sekunda je 1 točka. Za pristanek lahko tekmovalec dobi še dodatnih 100 točk. (Pristanek do treh metrov od označenega mesta prinese 100 točk nato pa za vsake naslednje tri metre 20 točk manj do petnajstega metra, ki prinese 20 točk).
 • Pristanek po 10 minutah ne šteje. Če tekmovalec ne pristane v eni minuti po izteku časa v svoji skupini dobi 0 točk.
 • Z 0 se oceni vsak let če: tekmovalec vključi motor po znaku IZKLOP MOTORJA, tekmovalec med letom izgubi kakšen del modela, pristane več kot 100 m od pristajalne točke, ne izključi motorja 10s po znaku IZKLOP MOTORJA.
 • Z 50 točkami odbitka se oceni vsak let če: tekmovalec ne izključi motorja po znaku IZKLOP MOTORJA.
 • Pristanek ne šteje: če je model pristal po koncu turnusa, če je med pristankom kogarkoli zadel.
 • V vsakem turnusu se preračunajo točke tako, da jih prvi dobi 1000 nato pa ustrezno manj. V primeru enakega števila točk štejejo boljši pristanki.
 • V slučaju trka dveh ali več modelov v zraku, lahko le-ti ponavljajo let v naslednji skupini, če za to obstaja možnost.
 • V finalu se rezultati iz predtekmovanja ne prištevajo.
 • Za ostala pravila, ki niso tukaj zapisana velja osnutek FAI pravil za kategorijo F5J.

Vse dodatne informacije in pripombe sporočite na modelar@panoptikum.si.

© PANoptikUM d.o.o. | Medvedova 12 | SI-1241 Kamnik | Tel.: +01 831 90 60 | Fax.: +01 831 90 65 | e-mail: info@panoptikum.si